Наилә Гаффарованың шәхси сайты

Матурлыкның күзгә күренеп торганы түгел, күзеңне ачканы кадерле.

 

Шәриф Хөсәенов

Элемтә

Иң татлы тел - туган тел
Якты уйлар
Кайтаваз