Наилә Гаффарованың шәхси сайты

Личный блог Наили Гаффаровой

Халыкны халык иткән, дөньяга таныткан – аның күңел байлыгы, теле, сәнгате.

 

Гариф Ахунов

Элемтә

    Иң татлы тел - туган тел
    Якты уйлар
    Кайтаваз
    Файдалы ресурслар