Наилә Гаффарованың шәхси сайты

Матурлыкның күзгә күренеп торганы түгел, күзеңне ачканы кадерле.

 

Шәриф Хөсәенов

Элемтә

    Иң татлы тел - туган тел
    Якты уйлар
    Кайтаваз