Наилә Гаффарованың шәхси сайты

Халыкны халык иткән, дөньяга таныткан — аның күңел байлыгы, теле, сәнгате.

 

Гариф Ахунов

Элемтә

Иң татлы тел - туган тел
Якты уйлар
Кайтаваз