Наилә Гаффарованың шәхси сайты

Личный блог Наили Гаффаровой

Матурлыкның күзгә күренеп торганы түгел, күзеңне ачканы кадерле.

 

Шәриф Хөсәенов

Һәр кешенең — үз үлчәме.

~ ~ ~ ~ ~

Моңлы җырдан кайберəүнең
Күңелкəе йомшара.
Ə кемнəрдер салмак көйдəн
Бик тиз йокыга тала.

Күңел хисен аңлар өчен
Тик бер караш җиткəндə,
Кайберəүлəр өстə йөри
Бик батмыйча тирəнгə…

Җиңел уйлы – җиңел яши,
Йөзлəре елмаюлы!
Ə мин уйсыз уза алмам,
Белəм, гомерем юлын…

2017 ел

Фикер калдырырга

Иң татлы тел - туган тел
Якты уйлар
Кайтаваз
Файдалы ресурслар